Slēpošanas trases “Mežezers” sniega parka/snovparka lietošanas līguma noteikumi:

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Pirms snovparka lietošanas lietotājam ir jāapskata sniega parks, lai izvērtētu savu pieredzi un spējas, kas attiecas uz sniega parka lietošanu.

1.2.Lietotāja pienākums ir adekvāti novērtēt savas spējas, jo tikai lietotājs ir atbildīgs par savu drošību, veselību un dzīvību.

1.3. Nepieredzējušiem snovbordistiem/slēpotājiem nerekomendējam atkārtot pieredzējušāku slēpotāju trikus.

1.4. Ja uz sniega parka elementu vienlaicīgi ierodas divi cilvēki, pirmais lietotājs ir tas, kurš pirmais uzsāk braukšanu uz elementa, otrajam ir jāgaida, kamēr braucējs pirms viņa droši nolaižas.

1.5. Lietotājam ir jāievēro droša distance no priekšā braucošām personām un jāizvairās no sadursmes ar citiem slēpošanas trases lietotājiem, kas šķērso sniega parku. Lietotājiem, kas šķērso sniega parku, jāievēro ,,labās rokas princips”.

1.6. Lietotājam aizliegts pārvietoties ar kājām pa sniega parku, izņemot, ja tas ir saskaņots ar valdītāju vai, ja Lietotājs spiests pārvietoties ar kājām, lai paņemtu nokritušu inventāra priekšmetu. Lietotājam pārvietošanās jāveic pēc iespējas maksimāli netraucējot pārējiem Lietotājiem.

1.7. Gadījumā ja Lietotājs nokrīt, tam jāpieceļas pēc iespējas ātrāk.

1.8. Lietotāja pienākums ir neatlaist savu snovbordu slīdēšanai pa sniega parku. Ja lietotājs noņem snovbordu, tas jānoliek uz sniega ar stiprinājumiem uz leju.

1.9. Lietotājam aizliegts apstāties un stāvēt sniega parkā citiem slikti redzamās vietās.

1.10. Konstatējot sniega parka bojājumus, neatbilstību vai citus apstākļus, kas var apdraudēt parka lietotājus, Lietotājam par to nekavējoties jāinformē Trases personāls.

1.11. Lietotājam ir aizliegts patvaļīgi būvēt un mainīt sniega formas vai elementus sniega parkā.

1.12. Lietotāja pienākums ir lietot snovparku, izmantojot tam atbilstošu inventāru, kas ir twin tip slēpes vai snovbords, kas ir paredzēts frīstailam un ķiveri.

2.SNIEGA PARKS IR AIZLIEGTS

2.1. Lietotājam līdz 18 gadu vecumam bez atbilstošas aizsargķiveres.

2.2. Lietotājiem alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibumā.

2.3. Lietotājiem, kas izmanto SIA ,,Viesmīlība Mežezers” nomā izīrēto inventāru – nomas slēpes, snovbordu un sledski.

ATCERIETIES, KA VISSVARĪGĀKĀ JŪSU SLĒPOŠANAS/SNOVBORDA EKIPĒJUMA DAĻA IR SAPRĀTS!